Zemljoradnja

Traktori predstavljaju nezamenjivu komponentu moderne zemljoradnje, omogućavajući efikasnost i produktivnost u različitim poljoprivrednim operacijama. Njihova uloga se proteže od obrade zemljišta, setve i sadnje, pa sve do žetve i transporta. Ključne karakteristike koje čine traktore neophodnim alatom su snaga, vučna moć i prilagodljivost. A naši traktori to imaju!

Voćarstvo i vinogradarstvo uz SAME traktore

Voćarstvo i vinogradarstvo su vitalne industrije u Srbiji. Obe grane imaju bogatu tradiciju i...