Voćarstvo

Voćarstvo ima izuzetan značaj u poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji, a SAME traktori su ključni partneri u ostvarivanju uspeha u ovoj grani. Ovi traktori su opremljeni specijalizovanim dodacima i alatima za voćarstvo, koji omogućavaju preciznost i brzinu u radu.

Voćarstvo i vinogradarstvo uz SAME traktore

Voćarstvo i vinogradarstvo su vitalne industrije u Srbiji. Obe grane imaju bogatu tradiciju i...